Про нас та нашу діяльність

У відповідності з законом України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затверджений Постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 964, з метою формування в учнях навичок громадської діяльності, сприяння адміністрації та педагогічному колективу в організації культурно – масового та спортивного дозвілля в Шевченківському районі міста Києва діє учнівське самоврядування на загально районному рівні.

Шкільне учнівське самоврядування – добровільна, недержавна, некомерційна дитяча організація учнів Шевченківського району.

Районне учнівське самоврядування в своїй діяльності керується Конституцією України, Статутом та рішенням Загальних зборів.

Районне учнівське самоврядування працює в тісному контакті та під керівництвом адміністрації району та здійснюється безпосередньо учнями загальноосвітніх навчальних закладів району.


Органами управління районного учнівського самоврядування є: голова районного учнівського самоврядування, Загальні збори.

 

Районне учнівське самоврядування у своїй роботі забезпечує:

- Одержання учнями усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
- Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
- Органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

- Незалежність від політичних партій, і релігійних організацій;

- Взаємозв'язок з організаціями учнівського самоврядування інших країн;

- Поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.


Головна мета районного учнівського самоврядування – об’єднання зусиль у справі створення умов для вільного розвитку учнівської молоді та демократизації районного життя.